KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
 1. İşbu sözleşme, aşağıda bilgileri bulunan ÜYE’nin, SATICI tarafından işletilmekte olan www.kuponsa.com ve mobil uygulamaları (bundan sonra KUPONSA olarak anılacaktır) üzerinden almış olduğu üyelik hizmetleri ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.
 2. ÜYE, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kuponsa.com sitesinde ve mobil uygulamalarında ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme")

 1. SATICI : www.kuponsa.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. No:17 Kat:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan KUPONSA TEKNOLOJİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“KUPONSA” )
 2. ile

 3. ALICI : www.kuponsa.com internet sitesine veya mobil uygulamalarına aşağıdaki şartları kabul ederek ücreti karşılığı üye olan internet sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulama kullanıcısı (“bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır”) arasındadır.

İşbu Sözleşme’de KUPONSA ve ÜYE ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ
 1. İşbu sözleşme; ÜYE'nin KUPONSA uygulamaları üzerinde üyelik ödemesini tamamlandığı tarihte taraflarca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşmenin bir kopyası ÜYE e-posta adresine gönderilmiştir.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
 1. KUPONSA; www.kuponsa.com web sitesi ve mobil uygulamalarında gösterilen firmalar ile yapmış olduğu anlaşmalar akabinde firmaların kendileri tarafından belirlenmiş bazı ürün ve hizmetlerin kupon karşılığında indirimli olarak ÜYE’ye sağlanabilmesi için teknolojik platformu sağlamaktadır. KUPONSA, ürün veya hizmeti doğrudan değil, anlaşmalı üçüncü kişiler nezdinde tüketicilerin temin edecekleri ürün veya hizmetlerde indirim hakkı sağlayan kuponlar sağlar. ÜYE, üyelik haklarından faydalanarak kuponları kullanabilmesi için bir paket satın almalıdır. Satın alma işlemlerinden sonra kupon kullanımı için sadece kendisinin bileceği bir şifre belirlemelidir. ÜYE’ler tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet satın aldıklarında, mobil uygulama içinde şifresini girmek suretiyle göstereceği kupon ile belirtilen indirime hak kazanırlar. İndirimler; tamamen tedarikçi firma tarafından sağlanmakta olup, ÜYE’nin ürün veya hizmet satın alma esnasında ödeme yaparken faturasına yansıtılacaktır.  İndirimler ve uygulama şekilleri; tedarikçiler tarafından belirlenen ve mobil uygulama içerisinde de detayı tanımlanan kupon adedi, kullanım şekli ve içeriği ile sınırlıdır. ÜYE’ler farklı paketler şeklinde sunulan üyelikler paketlerinden satın alarak KUPONSA’nın sağladığı farklı tedarikçi hizmetlerine ulaşabilirler. PAKET özellikleri ve fiyatları satın alma sayfasında belirtilmektedir.
MADDE 4 – PAKETİN KULLANIMA SUNULMASI

  Satın alma sayfasında özellikleri ve fiyatı belirtilen PAKET, ÜYE’nin www.kuponsa.com internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden ödeme işlemlerini tamamlamasını müteakip derhal ÜYE’nin kullanımına açılmış olacaktır. ÜYE’nin teknik cihaz problemi veya internet bağlantı problemlerinden dolayı yaşanan gecikmelerden Kuponsa sorumlu tutulamaz.

  KUPONSA Mobil uygulaması mevcut durumda IOS ve ANDROID platformlarında çalışabilmektedir. Mobil uygulamanın kullanılabileceği minimum cihaz ve yazılım özellikleri IOS ve ANDROID online mağazaları içindeki KUPONSA uygulamasının açıklama kısımlarında detaylıca belirtilmektedir.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
 1. ÜYE, peşin veya vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle,  ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. KUPONSA'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ÜYE’nin temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.
MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

Sözleşmenin geçerli olabilmesi için ÜYE’nin giriş ekranlarındaki formları eksiksiz ve doğru olarak doldurması ve gerekli şifreleri belirlemesi ve belirtilen onay/izinleri vermesi gereklidir. Tanımlarda herhangi bir yanlışlık veya eksiklik varsa Kuponsa’ya belirtilen iletişim bilgilerinden müşteri hizmetlerine ulaşarak yardım alabilirler.

 1. www.Kuponsa.com internet sitesine veya mobil uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin doğru olmaması halinde KUPONSA’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 2. Üye’lerin www.kuponsa.com veya mobile uygulamalarında kredi kartı ile yapmış olduğu işlemler tamamen online ortamda banka, finans kuruluşu veya ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda KUPONSA Üye’lerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini kesinlikle görmemektedir. Bu işlemler sırasında oluşabilecek hata veya problemlerden KUPONSA sorumlu değildir.
 3. KUPONSA, www.kuponsa.com internet sitesinin veya mobil uygulamalarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Üyeler’in bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.kuponsa.com internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve Kuponsa’nın bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde Kuponsa’yı zarara uğratan ÜYE hakkında KUPONSA herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.
 5. Kuponsa, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her surette değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.
 6. Kuponsa, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.kuponsa.com internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Güncellenmiş kullanım şartları, www.kuponsa.com internet sitesinde ve mobil uygulamalarda yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.kuponsa.com internet sitesinin veya mobil hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
 7. ÜYE, ürün/hizmetlerden faydalanmaya başlandığı tarihten itibaren bu Sözleşme’nin tüm madde ve hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
 8. ÜYE, www.kuponsa.com internet sitesinde veya mobil uygulamada gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
 9. ÜYE; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, KUPONSA tarafından ÜYE'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 10. SATICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve sürelerde sağlanmasından sorumludur.
 11. Hizmetin kullanıma açılmasından sonra herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini KUPONSA'ya ödememesi halinde, Kuponsa tarafından sağlanan ürün/hizmetler derhal iptal edilecektir. KUPONSA'nın ÜRÜN/HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
MADDE 7 - İADE VE CAYMA HAKKI
 1. 7.1. Genel Kurallar

  4077 sayılı Kanun uyarınca ÜYE, yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve KUPONSA nezdinde sahip olduğu üyelik hakkını, ödemenin alınmasından sonra sözleşmenin akdedildiği ve sözleşmede belirtilen üyeliğin başlama tarihinden itibaren 14 gün içerisinde 2 kupondan fazla kullanılmamış olması şartıyla iade edebilir.

  İade talebi, mutlaka yazılı olarak, e-posta ile sözleşmede belirtilen iletişim adreslerine veya KUPONSA merkezine elden ya da posta yoluyla iletilebilir. İlgili yasa gereği KUPONSA çağrı merkezine sözlü bildirilen iade taleplerinin belirtilen yasa gereği geçerli sayılmayacağı ve işleme alınmayacağı beyan olunur.

  Yönetmelikle tanımlanan ve KUPONSA'ya iletilen geçerli iade talepleri, talebin yazılı olarak KUPONSA'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde incelenerek uygun bulunması halinde iade işlemi ilgili kredi kartı üzerinde gerçekleştirilir.

  Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade talepleri geçerli olmayacaktır ve herhangi ücret iadesi yapılmayacaktır. KUPONSA’nın bahsi geçen şekilde usulüne uygun olmayan iade taleplerini reddinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  ÜYE; üyeliğin aktif olma tarihinden sonra ve yönetmelikte belirtilen cayma hakkı süresinden önce kullanılan kuponlara ilişkin herhangi bir geri ödeme, tazmin talebinde bulunamaz. Yönetmeliğe uygun haklı cayma talepleri sadece KUPONSA üyelik bedeli için kanuni süreler çerçevesinde değerlendirilecektir.

  Yasada belirtildiği sürece taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ÜYE, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

  1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ÜYE’nin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
  2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. ÜYE’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. ÜYE tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
  7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ÜYE’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  KUPONSA aracılığıyla indirim kuponu sağlanan ürün ve hizmetler, tamamen anlaşmalı üçüncü kişi veya işletmeler tarafından kendi belirledikleri koşullar ile sağlanmaktadır. İçerikler ve saatli organizasyon ve/veya hizmetler için zaman zaman İPTAL veya DEĞİŞİKLİKLER olabilmektedir. Bu durum; ÜYE hakları ve ilgili işletmenin uygulama içerisinde belirtilen kullanım şartları ile sınırlıdır. Bu kapsamda olan içerik, zaman ve özellik değişimlerinden KUPONSA sorumlu tutulamaz ve belirtilen durumlar cayma hakkını doğurmaz.

  KUPONSA vasıtası ile işletmelerde kullanılacak kuponların kullanımı ayrıca KULLANIM KOŞULLARI’nda açıkça düzenlenmiştir. Randevu ve rezervasyon gerektiren durumlarda ÜYE, işletme ile görüşerek randevu veya rezervasyonu bizzat kendisi organize edecektir. Bu kapsamda oluşacak ÜYE gecikmeleri ve/veya öngörülen zaman dilimlerine uyulmaması durumunda KUPONSA'nın ÜYE’ye karşı herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 2. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Adres Bilgileri

  1. Servis sağlayıcı: KUPONSA TEKNOLOJİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
       Adres: Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. No:17 Kat:2 Şişli/İstanbul
       Telefon: 0212 988 11 67
       E-mail: info@kuponsa.com
  2. Sözleşme konusu hizmet: Kuponsa Uygulaması Yıllık Üyeliği
  3. Satış Fiyatı: Farklı paketler şeklinde internet sitesinde ve mobil uygulamalarda belirtilmiştir.
  4. Online olarak gönderilen ödeme bilgilerinin itiraz ile beraber gönderilmesi gerekmektedir.
  5. Cayma hakkı aşağıda belirtilen şartların sağlanması koşuluyla yukarıda belirtilen Kuponsa Ofisi adresine posta yoluyla ya da belirtilen e-posta adresine mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.
  6. Hizmetin Geçerlilik Süresi: Paket satın alma tarihinden itibaren 1 yıl’dır.
  7. ÜYE’LER şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine yapılabilirler.
MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

KUPONSA sistem içerisinde sağlanan kuponlar vasıtası ile aracılık hizmeti sunmaktadır. Bu bakımdan ÜYE’lerin almış oldukları hizmetin içeriği ve kalitesi ile ilgili olarak İŞLETMELER doğrudan kendileri sorumlu olup, KUPONSA herhangi bir tazmin veya iade talebinden sorumlu değildir.

ÜYE’ler, İŞLETME ile yaşanan sorunları İŞLETME ile görüşerek çözmeye çalışacaktır. Çözülemeyen durumlarda, ÜYE’ler, şikayet ve itirazlarını İŞLETME aleyhine Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde yapabileceklerdir.

ÜYE’ler, KUPONSA ile yaşanan sorunlar olursa, konuyu KUPONSA yetkilileri ile görüşerek çözmeye çalışacaktır. Çözülemeyen durumlarda ÜYE’ler, şikayet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde yapabileceklerdir

MADDE 9 - BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında; KUPONSA ve ÜYE’ler arasındaki yazışmalar Kanunda sayılan zorunlu haller dışında yazılı olarak yapılacaktır. ÜYE, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda İşletme’nin ve KUPONSA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veri tabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ÜYE tarafından üyelik aşamasında elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

1